Tidskriften Kuba

     
 


Tidskriften Kuba ger saklig och aktuell information om Kuba; samhällsutveckling, vardagsliv, ekonomi, kulturen, Kubas latinamerikanska och internationella samarbete och solidaritet. USA:s och övriga västvärldens politik mot Kuba skärskådas. Kuba är en oppositionell röst som talar för jordens fattigaste. Tidskriften berättar om andra sidor av Kuba än de som vårt lands stora medier vanligtvis gör.

Tidskriften Kuba ges ut för att sprida information om det kubanska folkets kultur och samhällsliv.
Beställ lösnummer 25 kr från Svensk-Kubanska Föreningen info@svensk-kubanska.se

Se även vårt erbjudande om tidskriftspaket i Kubabutiken!


Tidskriften ingår i medlemskap i Svensk-Kubanska Föreningen.
Prenumeration 200 kr, till utlandet 300 kr.
Betala in på pg 40 54 11- 0 och ange tydligt namn och adress.

REDAKTÖR: Eva Björklund
ANSVARIG UTGIVARE: Eva Björklund
ADRESS: Tegelviksgatan 40, 116 41 Stockholm
BESÖKSADRESS: Solidaritetshuset, Tegelviksgatan 40, 1 tr, Stockholm
TELEFON: 08-31 95 30

 

 
Denna plats utges av Svensk-Kubanska Föreningen.

Uppdaterad: 2017-02-04