Tidskriften Kuba

     
 


Tidskriften Kuba ges ut för att sprida information om det kubanska folkets kultur och samhällsliv.
Beställ lösnummer 25 kr från Svensk-Kubanska Föreningen info@svensk-kubanska.se

Se även vårt erbjudande om tidskriftspaket i Kubabutiken!


Prenumeration 200 kr, till utlandet 300 kr.
Betala in på pg 40 54 11- 0

REDAKTÖR: Eva Björklund
ANSVARIG UTGIVARE: Eva Björklund
ADRESS: Tegelviksgatan 40, 116 41 Stockholm
BESÖKSADRESS: Solidaritetshuset, Tegelviksgatan 40, 1 tr, Stockholm
TELEFON: 08-31 95 30

 

 
Denna plats utges av Svensk-Kubanska Föreningen.

Uppdaterad: 2017-02-04