Tidsskriften Kuba

  Tidskriften Kuba ges ut för att sprida information om det kubanska folkets kultur och samhällsliv.
 
 

Hela artiklar kan läsas på Globalarkivet


Resumé
Kuba nr 4 2016

Blockad, Psykologisk krigföring,
Orkan – men fortsatta framsteg i Kuba

Eva Björklund

Det är skillnad på folk och folk. Först i detta Kuba-nummer konstaterar Maria Sandblad – på förekommen anledning: ”Små försnillare åker i finkan, skattesmitare med brevlådeföretag lever gott. Men också skillnad mellan land och land. Som … säg Saudi Arabien och Kuba”. För det ena landet som generar och exporterar våld och förödelse bugar Sverige för att sälja vinstbringande exportprodukter. Till det andra landet som exporterar läskunskap, hälsovård, musik och katastrofhjälp skickas istället pengar och personer för att öppet eller i det fördolda, tillsammans med en dokumenterat utländskt finansierad (läs USA) ”opposition” undergräva ett statsskick. Några av dem visade i Havanna upp sitt stöd för Trump i USAs presidentval. ”Obamas politik har varit väldigt undfallande mot Castroregimen!”

USAs eviga fiende, skriver René Vázquez Díaz om USAs hållning till Kuba. Och konstaterar att Obama erbjöd Kuba en ”fredshälsning” och utrikesminister Kerry sa: ”inte längre varken fiender eller rivaler, utan grannar.” Den världsmakt som utsatt Kubas folk för hunger, lidande och död, skulle nu erbjuda fred! Men inte som goda grannar. Lika bra det, för USAs ”goda grannpolitik” på 30-talet var totalt herravälde: med krigsfartyg, mutor, hot, gangstervälde blev vi kuvade grannar - fram till 1 januari 1959. Då blev Kuba fienden framför andra. Och trots löftet att häva blockaden förlängde Obama i september ”Lagen om Handel med Fienden” – med Kuba som enda fiende. Denna folkrättsvidriga blockad utgör ett oerhört hinder för Kubas utveckling. USAs makt utsträcker blockaden över världen och hindrar företag och banker att handla med Kuba så att importen blir dyrare och exporten får sämre betalt. Det har kostat Kuba över 800 miljarder US$.

Och USAs psykologiska krigföring mot Kuba intensifieras och blir alltmer sofistikerad i utnyttjandet av det så kallade civilsamhället och dess NGOer - icke regeringsanknutna organisationer - överallt där USA vill få bort olydiga regeringar och starka progressiva rörelser. I Centralamerika vimlar det av USA-finansierade NGOer som också används för att blåsa upp kubanska. Med ett alltmer utbyggt internet undkommer Kuba inte informations- och kommunikationsteknologins utsökta, till synes oförargliga redskap för att sprida världens mäktigaste härskargruppers värderingar och intressen. I det ideologiska krig som pågår satsar Kuba på skolan som ett kulturellt centrum för alla, där barn och vuxna genom kulturen och historien kan uppnå ett meningsfullt förhållande till sin omgivning, verklighet, vänner och kamrater.

Apropå undrar Dick Emanuelsson i ”Politisk väderrapportering” hur det kom sig att Kuba försvann från kartan i Reuters, CNNs och AFPs och SRs med fleras rapportering om orkanen Matthews härjningar som dödade 500 i Haiti, 20 i USA men inte någon i Kuba, trots fruktansvärd materiell förstörelse. Men FN berömde civilförsvarets insatser för att förebygga och minska orkanens effekter och rädda liv: ”Kuba är ett föredöme för resten av världen”. Stora ekonomiska värden förstördes så runt om i världen kom insamlingskampanjer igång, trots den mediala tystnaden. Inte bara bostäder, byggnader, infrastruktur och jordbruk drabbades svårt, även den rika biologiska mångfalden i Baracoas majestätiska bergstoppars urskog som täcker 80 procent av landskapet och fungerade som sköld före vår tidräkning.

Trots blockad och naturkatastrofer fortsätter Kuba att bygga ut den sociala välfärden, som redan tillhör de bästa i världen, för behoven ökar. Andelen äldre har ökat markant. Det är resultatet av Kubas mest framträdande bedrift, den allmänna hälsovård som höjt medellivslängden från 60 till 78 år. För att öka de äldres livskvalitet utvecklas seniorgrupper, dagcentra, äldreboenden och specialiserad omsorg på sjukhus men också allt fler vårdutbildningar för anpassat stöd till äldre. Familjens roll som nyckeln till ett långt liv underlättas också av samhället.

Kuba gör också nya framsteg i sin läkemedelsutveckling. Ett exempel är Kubas terapeutiska lungcancervaccin Cimavax-EGF, förmodligen idag ”världens bästa medicin” mot lungcancer. Med specifikt undantag från USAs blockad testas det nu kliniskt på Roswell Park Cancer Institute i USA, på 90 patienter med långt framskriden lungcancer. Det angriper cancerns tillväxtfaktor, tillväxttakten dämpas och patientens liv förlängs. Forskarna hoppas kunna använda det mot prostata, bröst- och grovtarmscancer.

Vi informerar också som vanligt om Kubas grannländer i söder, och kampen där mot USAs och de inhemska härskarklassernas försök att hålla kvar dem i sin världsordning. Som i Venezuela, där högern efter omfattande sabotage av ekonomin vann flertal i Nationalförsamlingen i december 2015. Men de har inte lyckats komma överens om hur de ska störta regeringen, efter att ha fuskat så med namninsamlingen för folkomröstning att den inte kunde genomföras. Efter långa hemliga förhandlingar lyckades regeringen få till offentliga samtal med oppositionen och har vidtagit akuta ekonomiska stödåtgärder för att underlätta för hushållen. Men för USA är det ett prioriterat mål att återta kontrollen.

Även i Nicaragua intensifierades USAs och den latinamerikanska högerns offensiv inför valet för att försöka bryta ner stödet för Sandinistfrontens kandidater. Men verkligheten, de sociala och ekonomiska program som FSLN-regeringen genomfört och den utveckling de lett till, bidrog till att president Daniel Ortega den 8 november återvaldes med 72,1 procent av rösterna.

Och i Sverige och världen växer solidariteten med Kuba och kraven på USA att häva blockaden. I flera städer här delade Kubavänner varje månad ut flygblad mot USAs Kubablockad och ordnade informationsmöten om Kuba och Latinamerika, och firade Svensk-Kubanska Föreningens 50-årsjubileum.

 

 

 

Hela artiklar kan läsas på Globalarkivet

 
 

 

 
            

 
                             
 
 

För att läsa PDF-filer behöver du installera gratis-programmet Acrobat Reader i din dator. Programmet hämtar du på Adobes hemsida. Klicka på nedanstående bild.

Ladda ner Acrobat Reader

 

     
 


REDAKTÖR: Eva Björklund
ANSVARIG UTGIVARE: Eva Björklund
ADRESS: Tegelviksgatan 40, 116 41 Stockholm
TELEFON: 08-31 95 30
PRENUMERATION: 200 kr/år
Betala in på pg 40 54 11- 0

Prenumeration ingår i medlemsavgiften.


 
 


 

 Innehåll Kuba 4 - 2016

Det är skillnad på folk och folk. Maria Sandblad, sid 3
Kuba – USAs eviga fiende. René Vázquez Díaz, sid 4
För 25e året i rad FN: USA måste häva Kubablockaden.
Eva Björklund, sid 6
Inga framsteg för Mänskliga rättigheter i USA.
Cubainformación, sid 7
”Civilsamhälle” i CIA:s tjänst. Dick Emanuelsson, sid 8
”Nya svenska pengar för mer demokrati – i Kuba”.
Eva Björklund, sid 11
Dissar Kuba, håller på Trump. Eva Björklund, sid 10
Trump i 2506-Brigadens högkvarter i Miami.
Eva Björklund, sid 11
Politisk väderrapportering. Om orkanen Matthew.
Dick Emanuelsson, sid 12
Baracoa katastrofalt förstört – alla liv rädddades.
Eva Björklund, sid 13
Kulturhusen räddas. Mirna Rodriguez, Cecilia Vega, sid 14
Nedbrytande & läkande: Naturkrafterna.
Yama Villaverde, sid 14
Långt liv, god hälsa. Nuria Barbosa, sid 15
Kliniskt test i USA. Kubas terapeutiska lungcancervaccin.
Dick Emanuelsson, sid 16
Övertygande argument. Yenia Silva, sid 17
Statligt och privat ägande i Kuba 1959-2016.
Eva Björklund, sid 18
Vad nu i Venezuela?
Research Team, Political Bloc of the Nation, sid 20
Samtal Startar. Francisco Contreras, sid 20
Sandinisterna segrade igen i Nicaragua.
Eva Björklund, sid 21
Europas Kubaner för Kuba möts i Lissabon.
Victoria Anderson, sid 22
René González: Skriv till Ana Belén Montes.
Eva Björklund, sid 22
Axplock: Solidaritet i handling hösten 2016.
Björn Berggren, Bertil Olsson, Zoltan Tiroler, Willliam
Lopez, Eva Björklund, sid 23
USA HAR INTE HÄVT BLOCKADEN, UTAN SKÄRPT. sid 24


Alla artiklar kan läsas på Globalarkivet.se, Tidskriften Kuba. Hela numret kan laddas ner i pdf.

Denna plats utges av Svensk-Kubanska Föreningen.

Copyright © Svensk-Kubanska Förening.