Bacardi betalade CIA för att mörda Castro
Referat av artikel av Duncan Campbell
The Guardian, UK, 020815

  

Romföretaget har i över 40 år deltagit i försök att med olika medel störta den kubanska regeringen, enligt en bok som nu kommit på engelska. Företaget anklagas för att finansiera grupper på yttersta högerkanten och USA-politiker i försök att avlägsna Fidel Castro och återetablera sitt vinstrika imperium på Kuba.
Bacardi är världens största tillverkare av rom med en årlig försäljning av mer än 240 miljoner flaskor i 170 länder. Företaget grundades 1862 i Santiago de Cuba av en fransman och en katalan. Men bakom bilden av lustiga drinkar vilar ett imperium som satsat miljontals dollar på att avlägsna Fidel Castro och Kubas regering, som nationaliserade Bacardis tillgångar 1960, enligt journalisten Hernando Calvo Ospina i den bok som nu kommit på engelska ”Bacardi, det gömda kriget” (Bacardi, the hidden war, se Kuba 4.00)
Under 1960-talet planerade Bacardichefen Jose Pepin Bosch att bomba Kubas oljeraffinaderier för att skapa kaos i landet. Hans plan och en bild av det bombplan han skulle använda, visades i New York Times och det hela inställdes.

Lönnmord
En mer omsorgsfullt planerad komplott att mörda Castro planerades 1964, enligt säkerhetsrådsdokument som inte offentliggjordes förrän 1998. Enligt dokumenten bidrog Bosch med 100.000 dollar av de 150.000 som USA-maffian begärde av CIA för att mörda Castro, hans bror Raul och Che Guevara.
Direktörer och ledande aktieägare inom Bacardi låg bakom bildandet av CANF, Cuban American National Foundation 1981, som skulle bli den organisation som därefter skulle samordna försöken att störta Castro. CANF deltog också i det hemliga kriget mot sandinisterna i Nicaragua. De gjorde ingen hemlighet av sina operationer utan hänvisade till sitt ”aktiva deltagande i den centralamerikanska konflikten och våra ansträngningar att informera och vägleda dem som vill se ett fritt Nicaragua”. CANF hade en ledande roll i kampanjen att kvarhålla den kubanske pojken Elian Gonzales i Miami mot faderns önskan, för två år sedan.

Demokrati
Under 1990-talet har chefer inom Bacardi bidragit till stödet för Helms-Burtonlagen från 1996, en lagstiftning som lägger fast vad Kuba måste göra för att få diplomatiskt erkännande av USA. Lagen gjorde det till ett brott för utlänningar att investera i egendom som nationaliserats av Kuba. I kongresskretsar gick lagen under namnet Bacardi-propositionen. Bakom lagstiftningen låg Miamikubanen Otto Reich, som i år utsågs av Bush till vice statssekreterare för Latinamerika, trots opposition från senatens utrikesutskott. Innan dess arbetade Reich som lobbyist åt Bacardi. Reich har varit aktiv i kampanjen mot Kuba och ”har varit hjälpsammare än någon annan diplomat å CANFs och särskilt Bacardis vägnar”, enligt Calvo Ospina.
Boken publiceras när Bush-admininistrationen försöker förknippa Kuba med terrorism och när USA har listat Kuba som en av sju stater som stödjer terrorism. Men representanthuset har just i röstat 262-187 för att lätta på de reserestriktioner som finns när det gäller att resa från USA till Kuba och flera republikanska politiker vill öppna upp handeln med Kuba.Den kom ut på spanska för ett par år sedan. Den har översatts till engelska av Stephen Wilkinson och Alasdair Holden och givits ut av Pluto Press. Den kan beställas på www.cubaconnect.co.uk. Den har också översatts till franska, tyska och holländska.

 

   

Bacardi bryter mot konkurrenslag
och stjäl varumärke

I Storbritannien hotas Bacardi av böter på 40 miljoner pund efter att företaget slutit olagliga uppgörelser med försäljningsställen. År 2000 slöt Bacardi ett avtal med brittiska studentförbundet om att de skulle utestänga andra romsorter från sina barer mot att få köpa Bacardiromen billigare. Avtalet gick runt på 650.000 brittiska pund. Då beslöt en grupp universitetsstuderande att bojkotta Bacardi. I bojkottkampanjen deltog också Kuba-solidaritetskampanjen ”Rock Around the Blockade” (RATB) som startades 1995 med hänvisning till att Bacardis reklamkampanj för ”kubansk” rom romantiserar den smutsiga spel- och prostitutionsindustrin som karaktäriserade Kuba före revolutionen, då Bacardi-familjen skapade sin förmögenhet genom att utnyttja de fattiga sockerrörsarbetarna. Geri Helliwell, tidigare Spice Girl, anslöt sig till bojkotten och beslöt att bara tillhandahålla riktig kubansk rom - Havana Club - i sin restaurang i London (se Kuba 4.00).
För ett par år sedan intensifierade Bacardi sitt rom- krig mot Kuba och Havana Club, och lade ännu en konflikt till förbindelserna mellan USA och EU, redan svårt störda av bananer, hormoner och genmanipulation. Bacardi ligger bakom den s k Helms-Burton-lagen från 1996 som försöker utsträcka USAs blockadlagstiftning mot Kuba till att omfatta hela världen, och en lagstiftning som gjort det möjligt för Bacardi att i USA stjäla Havana Clubs varumärke och sälja sin egen rom i USA under namnet Havana Club. År 2000 försökte bolaget göra detsamma i Spanien. Agentur i Europa för Havana Club är franska Pernod-Ricard, vars rättigheter på detta sätts kränktes och EU anmälde Bacardi till WTP för brott mot den internationella varumärkeslagstiftningen (se Kub 4.00 ”Bacardi i smutsigt krig”). I början av 2002 beslöt WTO att Bacardis användning av varumärket Havana Club är olaglig (se Kuba 2.02)
Bacardi föddes 1862 när den spanskfödde vinhandlaren Don Facundo Bacardi Masso köpte ett litet destilleri för 3 500 pesos i Santiago de Cuba. Grundarna hade redan flyttat företagets tillverkning till Puerto Rico, och säte till Bahamas när det som var kvar av företaget på Kuba nationaliserades 1960. 400 familjer har fortfarande andelar, inklusive 40 som fortfarande arbetar i företaget.
Företaget är det fjärde största spritföretaget i världen och ledande när det gäller rom, med nästan hälften av USA-marknaden. De lägger varje år ner 150 miljoner dollar på reklam. Försäljningen år 2000 uppgick till 1,5 miljarder pund.

Innehåll

Massmedia om Kuba
Inte ett gott ord

Hip-hop på Kuba
Rytm, rim och politik

Kubansk politisk fånge i USA
Livet i fängelset

Stora skillnader i Latinamerika

"Vårt dagliga bröd"

Utbildningsrevolution

Bacardi betalade CIA för att mörda Castro

Avsatt utrikesminister erkänner misstag

Upprusta Gamla Havanna
En resa i tiden

Avhandling på Psykologiska fakulteten
Homosexuella sambopar

Valrörelse 2002
Nomineringsmöte i kvarteret

Fackföreningsfolk från Kuba, USA, Kanada

En tredjedel av världens nickel

Denna plats utges av Svensk-Kubanska Föreningen.
Synpunkter? Kontakta webmaster.cubava@swipnet.se
Copyright © Svensk-Kubanska Förening. Revised: November 30, 2002