Välkommen som medlem i
Svensk-Kubanska Föreningen!

 

  
Välkommen som medlem i
Svensk-Kubanska Föreningen!


Ditt medlemskap är en viktig solidarisk handling och ett stöd till Kuba!
Tidskriften KUBA, 4 nr/år, med dess sakliga information om Kuba, ingår i medlemskapet, liksom information om alla våra aktiviteter.

Så blir du medlem:
Medlemsavgiften är 300 kr för ett år med start det datum man betalar in på föreningens PlusGiro 40 54 11-0.
OBS! Skriv på PlusGiro-talongen att det gäller medlemskap. Skriv ditt namn, adress och telefon-nummer och gärna också e-postadress tydligt tack!
Teckna gärna stödmedlemskap: 400 kr.

Ungdomar under 20 år, pensionärer, studerande och arbetslösa får betala halv avgift 150 kr. Ange i så fall vilken typ av medlemsskap du ska ha, och ditt födelsedatum för ungdomsmedlemsskap.
Familjemedlemskap kostar 450 kr. Som familj räknas en eller två vuxna plus ett eller flera barn under tjugo, eller enbart två vuxna. Varje familj får ett utskick.
För organisationer som vill teckna medlemskap är avgiften 600 kr.
Alla är välkomna att ge ett särskilt bidrag till stödfonden - skriv stödfonden på platsen för meddelanden på talongen.


PlusGirot 40 54 11-0 är också PlusGirot för stödfonden till föreningen.


Kontakta oss så berättar vi mera!
Nationellt kansli: tel/fax 08 - 31 95 30.
Telefontider måndagar och fredagar vanligtvis kl 11-14.
E-post: info@svensk-kubanska.se
Föreningens PlusGiro: 40 54 11-0.
Postadress: Box 450 65, 104 30 Stockholm.

Svensk-Kubanska Föreningen - http://www.svensk-kubanska.se

Upp
 
Denna plats utges av Svensk-Kubanska Föreningen.

Copyright © Svensk-Kubanska Förening. Revised: 12-08-07