Solidaritetskampanjer
  HEM >> Solidaritetskampanjer  

 

  Kampanjen Mediciner för Kuba

Vi har samlat in över 2 miljoner, och varenda krona går till Kuba. Vi har genomfört allergenprojektet som med 20% från insamlingen och 80% från svenska biståndsorganet SIDA har försett Kuba med utrustning m m så att Kuba själv kan tillverka mediciner och tester för allergi- och astmasjuka. Vi deltar i det europeiska mediCuba projektet som sänder råvaror för medicin-tillverkning till Kuba, i solidaritet med Kuba och mot USA:s blockad. År 2000 bidrog vi med 20.000 dollar till mediCuba för inköp av dobutamin, råvara för Kubas egen tillverkning av hjärtmedicin.

Kampanjen Mediciner för Kuba är föreningens viktigaste kampanj för att sprida information och mobilisera till aktivitet mot USA:s blockad mot Kuba. I centrum för kampanjen står penningsinsamlingen "Mediciner för Kuba", postgiro nr 235715-0.

Den landsomfattande kubanska sjuk- och hälsovården med sin nät av familjeläkare, polikliniker och sjukhus är unik och beundrad i tredje världen och också i olika avseenden överlägsen det som erbjuds vanliga människor i den rika världen.
USA:s aggresiva blockad innebär att medicinleveranser plötsligt kan stoppas och att det tar tid innan en ny leverantör för den aktuella medicinen kan hittas. Medicinimporten blir drastiskt mer kostsam. En blockad som inriktar sig på att hindra importen av mediciner är folkmord.

Alla insamlade pengar till medicinkampanjens postgiro 23 57 15-0 går oavkortade till Kuba.

Stöd kampanjen "Mediciner för Kuba"
PG Nr 235715 - 0Denna plats utges av Svensk-Kubanska Föreningen.

Copyright © Svensk-Kubanska Förening. Revised: Agust 24, 2004