USAs och apartheids oerhörda brott
Angola - sanningen kryper fram

 

  

När Kuba kom till Angolas hjälp i november 1975, regnade fördömandena från alla håll. USA krävde att Kuba skulle upphöra med sin inblandning i Afrika. Sverige upphörde med biståndet till Kuba.
Historikern Piero Gleijeses, lärare vid John Hopkins School of International Studies, har fått tillgång till tidigare hemliga CIA-arkiv. Där framgår att CIA startade en hemlig operation i Angola, utgående från Zaire, i juli 1975 i samarbete med Sydafrika som samtidigt söderifrån gick in med stöd till UNITA. I oktober 1975 blev det uppenbart att de USA- och Sydafrikastödda grupperna skulle förlora striden mot befrielserörelsen MPLA. Sydafrika sände då in reguljära trupper.
Den 4 november hörsammade Kuba Angolas vädjan om hjälp mot den sydafrikanska invasionen, och sände snabbt över 30.000 soldater. I mars 1976 såg sig Sydafrika tvunget att inför detta starkare motstånd dra tillbaka sina trupper, men såväl USA som Sydafrika fortsatte att stödja och beväpna UNITA och FNLA. I mitten på 80-talet invaderade Sydafrika igen men besegrades 1986 av de förenade angolanska, kubanska och namibiska styrkorna. Sedan uppnådde Namibia sin självständighet, och 1994 upphörde apartheidregimen i Sydafrika.
Och nu har UNITAs ledare Sawimbi, en av USAs många ”bästa vänner” bland världens värsta massmördare, dött. Det förödande inbördeskrig som USA och Sydafrika startade och drev har äntligen tagit slut.
CIAs samarbete med Sydafrika förnekades från första stund. I sin rapport ”Conflicting Missions: Havana, Washington and Africa” konstaterar Gleijeses att dåvarande utrikesministern Kissinger ljög om USAs inblandning och samarbetet med Sydafrika både i kongressförhören 1976 och i sina memoarer. Den rapport som CIA ingav till senaten i december 1975 var också ren och skär historieförfalskning. De nu tillgängliga dokumenten visar på militär samordning mellan USA och Sydafrika, gemensamma militära övningar och trupptransporter med flyg.
”När USA beslöt att ingripa i Angola i juni 1975 (några månader innan självständigheten) fanns inga kubaner där, och CIA hade inte ens en tanke på några kubaner”, säger Gleijeses i en intervju i New York Times 020401.
Kubas stöd till Angola beskrevs sedan som beordrat av Sovjetunionen, som påstods utnyttja kubanska bondpojkar som kanonmat. Men arkiven visar att Sovjet inte ens var informerat när Kuba skickade över de första soldaterna. Sedan stödde Sovjet formellt Kubas insatser, men begränsade sin medverkan till 10 trupptransporter med flyg i januari 1976.
Som vanligt visar det sig att Kuba talade sanning, och USA ljög, med massmedias entusiastiska medverkan.
   

National Endowment for Democracy
För omstörtande verksamhet


Washington Post rapporterade den 13 april om Venezuela: ”Medlemmar av landets olika oppositionsgrupper har besökt USAs ambassad under de senaste veckorna, för att få USA stöd för att störta Chavez. Bland besökarna har funnits aktiva och pensionerade militärer, mediamoguler och oppositionspolitiker”.
Oppositionspolitiker hade också inbjudits till Washington under månaderna innan kuppen. Bland inbjudarna har stått ”International Republican Institute” som ingår i ”National Endowment for Democracy” som länge varit ett av CIAs verktyg för underjordisk verksamhet i andra länder.
På NEDs hemsida, www.ned.org kan man finna en intressant lista över organisationer i olika länder som får ekonomiskt stöd av NED. Därav kan man också utläsa USAs intressen av att påverka politiken, som när det gäller kuppen i Venezuela. När det gäller Kuba går pengarna huvudsakligen via Miami-baserade organisationer som säger sig i sin tur stödja ”oppositionsgrupper” på Kuba. Exempelvis:

25.000 $ (direktväxlat blir det ca 2.000 årsarbetslöner på Kuba) till ”Oberoende Arbetarförbundet” som ”utbildar” och ”rekryterar” arbetare från olika sektorer, och har vuxit ”oerhört” och nu har 1.107 medlemmar på hela Kuba.
40.000 $ till ”Black Cuban Forum” som stöder afrokubaner att organisera sig och främja en övergång till demokrati
17.000 $ till Center for a Free Cuba som ekonomiskt stöder ”oberoende aktivister och deras familjer” på Kuba.
52.000 $ till ”Stödkommittén för Oberoende bondekooperativ” som informerar om jordbrukskooperativ
70.000 $ till ”Kubanska Kommittén för Mänskliga Rättigheter” (CCDH, Elizardo Sanchez), Miami-kontoret som ska dokumentera brott mot mänskliga rättigheter på Kuba.
64.000 $ till ”Cubanet” för att materiellt stödja ”oberoende” journalister på Kuba och deras hemsida
27.810 $ till ”Stiftelsen för Mänskliga Rättigheter”, för att runt om på Kuba visa en utställning av polska affischer från ”kampen för politisk frihet”
65.000 $ till ”Kubanska Människorättsrörelsers Infor-mationsbyrå” för att samla information om mänskliga rättigheter och dissidentgruppers verksamhet på Kuba
348.000 $ till ”International Republican Institute” för att främja en fredlig övergång till demokrati på Kuba tillsammans med kubanska aktivister (se ovan om förberedelserna för kuppen i Venezuela)
60.000 $ till ”National Democratic Institute for International Affairs” för att berika dialogen om de politiska partiernas roll i övergången till demokrati
83.000 $ till ”Revista Encuentro de La Cultura Cubana”, en Madridbaserad tidskrift, för dialog mellan författare, konstnärer och akademiker på Kuba och utanför om politiska förändringar på Kuba osv.


Terroristanhängare
till Floridas högsta domstol

Raoul G. Cantero III, dotterson till den kubanska diktatorn Fulgencio Batista är advokat till yrket men saknar all erfarenhet av domarämbetet. Han har av Floridaguvernören och presidentbrodern Jeb Bush föreslagits att bli en av domarna i Floridas högsta domstol. Man ska inte döma barnbarn för morföräldrars brott, men Cantero III har fortsatt i deras fotspår.
Fadern är vapenhandlare, närstående Miamis terroristkretsar och CANF, den Kubansk Amerikanska Stiftelsen. Han var mellanhand åt Grisbuktsveteranen Ramon Lopez de la Cruz vid försäljningen av de gevär som sedan användes i ett mordförsök på Fidel Castro på väg till Iberoamerikanska toppmötet i Venezuela november 1997. Ett av gevären såldes till CANFs ordförande Francisco Hernandez och sedan vidare till de män som togs på bar gärning (Kuba 4.01).
Sonen Cantero III var 1989 engagerad i en propagandakampanj för terroristen Orlando Bosch, dömd i Venezuela för att ha organiserat sprängningen av ett kubanskt flygplan 1976 som ledde till 73 människors död. I kampanjen framställdes Bosch som en hjälte för att pappa Bush skulle kunna ge honom uppehållstillstånd i USA, i stället för att deporteras. OBS att det inte handlade om att inför domstol som advokat stå för den anklagades försvar, vilket alla advokater gör. Det handlade om en propagandakampanj. Den person som sålunda föreslås till högsta domarämbetet i Florida, mitt under W Bush krig mot terrorismen, är en person som offentligen försvarat terrorism. Han försvarade Bosch´s handlingar, som ledde till 73 människors död, som del i en hjältemodig kamp. Och han har inte tagit tillbaka.

 

Innehåll

9 miljoner kubaner mot USAs hot

Kunskap, ansvar och utveckling

Kurs i toxikologisk riskbedömning

Läkarstudenter från USA

Kvinna i Kuba

Akuta problem och långsiktiga lösningar

Ledande inom ekologiskt jordbruk

Fåglarnas vänner skyddar våtmarker

Carter i demokratidiskussion

På USAs Villkor

Angola - Sanningen kryper fram

Student- och lärarutbyte

Korta Notiser

Denna plats utges av Svensk-Kubanska Föreningen.
Synpunkter? Kontakta webmaster.cubava@swipnet.se
Copyright © Svensk-Kubanska Förening. Revised: August 25, 2002