Logo Che
  Medicinare för Kuba
 
  HEM >> Medicinare för Kuba  


 


 
 
Tack Mr Bush, men vi är redan vaccinerade!
 

 
En berättelse från resan
med Medicinare för Kuba 2013
  


Från tacksam mamma vars son utbildats på ELAM

Söndagen den första december 2013 for vi, en grupp på 14 personer, på en två veckors studieresa med Medicinare för Kuba. Gruppen var homogen vad gäller ålder, 40-70 år ca, men heterogen vad gäller profession: Flera som arbetade inom psykiatrin som läkare eller sjuksköterskor, ett par sjukgymnaster, sjukvårdstolkar, sjuksköterskor, hälsoupplysare, folkhälsovetare.

  Läs hela artikeln PDF

 
     

  Broschyr Medicinare för Kuba  
 
Läs vår broschyr:
Medicinare för KUBA
 

 

Medicinarresan 2008 besöker den Latinamerikanska läkarhögskolan, ELAM

Foto Bosse Johansson

 
     

 
 
Vill Du veta mera om Kuba och hälsa?
Klicka på länkarna och ta reda på mera.

www.medicc.org  
 
 

En utmärkt film som
vi rekommenderarwww.saludthefilm.net

 
 
 


    
 

 
 

Stöd hälso- och sjukvården i Kuba

 
 

Nätverket Medicinare för Kuba inbjuder alla verksamma inom sjuk- och hälsovården såsom sjuksköterskor, apotekspersonal, läkare, undersköterskor och (re)habiliteringspersonal delta i arbetet att

• slå vakt om en rättvis och jämlik hälso- och sjukvård;
• motverka USA:s brottsliga och grymma blockad;
• stödja läkemedelsförsörjningen i Kuba och
• utveckla kunskapsutbytet mellan våra länder.

Vi har för avsikt att producera en informationsbroschyr och att förbereda en studieresa. Vi kan även anordna möten och seminarier.

Kampanjen ”Mediciner till Kuba” har pågått sedan 1991 och sammanlagt har hundratusentals kronor och en del värdefullt material kunnat lämnas över till Kubas hälsovårdsministerium. Vi har också medverkat till studieresor och tagit emot kubanska forskare. Kampanjen har vidare stöttat det europeiska projektet MediCuba för inköp av råvaror till läkemedelstillverkning. Medicinare för Kuba skall förhoppningsvis öka det stödet.

Det är allmänt bekant hur Kuba trots blockaden och sin relativa fattigdom lyckats upprätthålla en värdig och täckande hälsovård för sin befolkning, och denna kunskap kan mycket väl användas mot nedskärningarna och privatiseringarna i det svenska välfärdssystemet. Integreringen av personer med funktionsnedsättning är på många sätt mera lyckad i Kuba än här, vilket svenska grupper av funktionshindrade bevittnat. Det är också lärorikt att bevittna hur Kuba tar till vara sina lokala resurser, inbegripet alternativa och komplementära behandlingsmetoder.

Du som är intresserad av att vara med i Medicinare för Kuba, e-posta eller ring till:

Gábor Tiroler 018-46 97 09
gabor@nnn.se

Eller till Svensk-Kubanska Föreningens kansli:
Tel: 08-31 95 30, info@svensk-kubanska.se


 
 

Stöd kampanjen
"Mediciner för KUBA - Stoppa USAs blockad
"
pg 23 57 15 - 0

 

 


Husläkarmottagningen La Comunal i Imias, i provinsen Guantánamo

Följ med på nästa resa till Kuba
med Medicinare för Kuba!


Se pdf: Medicinarresa 2018

 
Denna plats utges av Svensk-Kubanska Föreningen
Copyright © Svensk-Kubanska Föreningen. Uppdaterad: 2017-09-16