Logo Che
  USAs blockad mot Kuba
 
 
  HEM >>blockaden  Kubansk webbsida om blockaden (engelska/spanska)


 
Omröstningar i FNs Generalförsamling
1992 - 2017

Motion: att USA måste häva blockaden mot Kuba

 
  Historiskt kalendarium, år för år  
 

 

2017

januari
• Genom en presidentorder sista veckan av sin tid som president upphäver Obama den speciella status som kubanska emigranter till USA har haft, och han stoppar också det speciella program som syftat till att få kubanska läkare i utlandstjänst att hoppa av till USA.
• Obama benådar den puertoricanske frihetsaktivisten Oscar López Rivera (i fängelse sedan 1981) och visselblåsaren Chelsea Manning (i fängelse sedan 2013).
• USA bötfäller den ideella organisationen Política Responsable hacia Cuba (ARCPF) med 10 000 dollar och den kanadensiska banken Toronto Dominion med nästan 1 miljon dollar för att ha agerat mot blockaden. ARCPF hade hjälpt två grupper av resenärer från USA med program i Kuba som inte är godkända av USA.
• Donald Trump tillträder som USAs president.
• USAs utrikesminister Rex Tillerson säger att han ska upphäva eller grundligt se över Obamas exekutiva order om Kuba.

juni
• USAs president Donald Trump har undertecknat ett direktiv som förklarar följderna av hans Kuba-politik. I ett tal i Miami sa han: ”Jag avskaffar nu helt den förra administrationens totalt ensidiga överens-kommelse med Kuba./.../ Det var en överenskommelse som sprider våld och instabilitet i regionen och inget fick de för det. /.../ De lättnader i restriktionerna mot resor och handel som Obama införde hjälper inte Kubas folk, de berikar bara regimen i Kuba.”
   I praktiken innebär detta dock inga stora förändringar i USAs Kuba-politik, bara att Trump avser att tillämpa de gällande restriktionerna mot resor och handel mer rigoröst. Fortfarande gäller att rena turistresor inte tillåts. Den som reser till Kuba måste visa att resan ingår i någon av tolv auktoriserade kategorier (jounalistisk, religiös, forsknings etc). Det som tidigare betecknats med s.k. folk-till-folk-resor kommer inte längre att godkännas. Ett annat villkor är att resenärerna inte får ta in på hotell eller utnyttja annan service som Kubas militär erbjuder. Ambassaderna kommer fortfarande att vara öppna.
• Den kubanska tidningen Granma rapporterar den 28 juni att USA under år 2017 har belagt fyra nationella och internationella företag med böter för att ha överträtt blockadlagarna. Det senaste är försäkringsbolaget American International Group (AIG) som fick böter på 148 698 US dollar för att ha försäkrat varor på väg till och från Kuba.

juli
• Brittiska Cuba Solidarity Campaign (CSC) rapporterar den 31 juli att Open University i London har vägrat en student från Kuba att skriva in sig där för studier. Universitet hänvisar till USAs blockadlagar för att motivera sitt beslut. CSC kommer att starta en kampanj för att protestera mot beslutet. Rob Miller, CSC, säger att det är helt oacceptabelt att ett universitet som säger sig vara öppet för alla vidtar en sådan diskriminerande åtgärd.

september
• 8 september: President Donald Trump utfärdar förlängning av lagen mot "att handla med fienden". Denna lag har gällt för USA:s handel med Kuba sedan 3 februari 1962, då president John F Kennedy utfärdade USA:s "handelsembargo" mot Kuba. Lagen måste förlängas varje år, något som alla USA:s presidenter efter Kennedy har gjort.
• 8 - 11 september: Orkanen Irma drabbar Kuba med omfattande materiella skador som följd. Trots detta har Kuba sänt 750 hälsovårdsarbetare för att hjälpa andra öar i Karibien där Irma svept fram. Svensk-Kubanska Föreningen öppnar sitt konto Mediciner för Kuba för insamling i Sverige till katastrofhjälp till Kuba.

november
För 26e året i rad fördöms blockaden av FNs generalförsamling, med siffrorna 191-2. USA och Israel var, som tidigare, de enda länderna som röstade mot Kubas resolution.

 

 

2016

juli
• Pentagon planerar att spendera 240 miljoner dollar för att investera i infrastruktur i Guantánamo flottbas.
• President Obama förlänger lagen mot ”handel med fienden” vad gäller Kuba.
• Raul Castro talar på de Alliansfria ländernas toppmöte i Venezuela.

september
• Sverige beslutar ge 90 Mkr i bistånd till Kuba för att ”stärka demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet”.

oktober
För 25e året i rad fördöms blockaden av FNs generalförsamling. USA och Israel, som tidigare varit de enda länderna som röstat mot Kubas resolution, la nu ner sina röster.

november
• Donald Trump vinner över Hillary Clinton i USAs presidentval. Vid ett valmöte i oktober sa Trump: ”Alla eftergifter som Barack Obama givit Castroregimen har gjorts genom presidentorder, vilket betyder att nästa president kan återkalla dem – och det är precis vad jag kommer att göra om inte Castroregimen tillmötesgår våra krav.”
• USA-företaget National Oilwell Varco och dess dotterbolag Dreco Energy Services samt NOV Elmar drabbas av böter på 6 miljoner dollar för handel med Kuba.
• Fidel Castro avlider vid 90 års ålder.

december
• EU tillkännager att den ”gemensamma ståndpunkten” vad gäller Kuba kommer att avskaffas.

 
     
 

2015

januari
• Bilaterala samtal inleds i Havanna mellan USA och Kuba. USAs förhandlare Roberta Jacobson medger att USA bara har ändrat sin taktik mot Kuba. Det strategiska målet för USA är regimskifte. Under sitt besök i Havanna har Roberta Jacobson möten med flera av Kubas s.k. dissidenter för att försäkra dem om fortsatt stöd från USA.
• Raúl Castro talar vid CELACs tredje toppmöte i Costa Rica och säger att USAs blockad måste upphöra innan förhållandena kan normaliseras mellan USA och Kuba.

februari
• Flera senatorer i USA samt ledaren för demokraterna i representanthuset Nancy Pelozi besöker Kuba och samtalar med Kubas vicepresident och utrikesminister.
• De bilaterala samtalen mellan USA och Kuba fortsätter, nu i Washington. Två av Kubas huvudfrågor är att USA ska stryka Kuba från listan över länder som sponsrar terrorism och att intressekontoret i Washington måste få tillgång till banktjänster.

mars
• Tyska Commerzbank tvingas betala ett miljardbelopp i “förlikning” för samröre med bl.a. Kuba.
• I en exekutiv order 9 mars förklarar USA att Venezuela är ett hot mot USAs nationella säkerhet. Uttalandet fördöms av Kuba, av ALBA-toppmötet i Caracas den 18 mars, av UNASUR m.fl.

maj
• Kuba stryks från USAs lista över länder som sponsrar terrorism.
• Frankrikes största bank, BNP Paribas, får böta 8,9 miljarder dollar för att ha brutit mot USAs sanktioner mot Sudan, Kuba och Iran.

juni
• USA beviljar 30 miljoner dollar till “demokratiprogram” för att undergräva Kubas regering.

juli
• Kubas utrikesminister Bruno Rodríguez talar vid öppnandet av Kubas ambassad i Washington.

augusti
• USAs utrikesminister John Kerry talar vid öppnandet av USAs ambassad i Havanna.

september
För 24e året i rad fördöms blockaden av FNs generalförsamling, denna gång med siffrorna 191 för, 2 mot och 0 nedlagda.

 
 
 

2014

januari
• CELACs andra toppmöte hålls i Havanna. De 33 deltagande staterna förklarar Latinamerika och Karibien vara en Fredens Zon och fördömer USAs blockad av Kuba.
• Första etappen av LCELACs andra toppmöte hålls i Havanna. De 33 deltagande staterna förklarar Latinamerika och Karibien vara en Fredens Zon och fördömer USAs blockad av Kuba.
• Första etappen av Latinamerikas modernaste hamn invigs i Mariel, 45 km väster om Havanna.

februari
• Internationell kongress för högre utbildning i Havanna, där EU-kommissionären Androulla Vassiliou deltar och har möten med flera representanter för Kubas regering.
• Fernando González, en av De Fem, som varit fånge i USA sedan 1998, återvänder till Kuba. Hans fängelsetid på 17 år och 7 månader hade gått ut och han hade fått reduktion för gott uppförande.

april
• Nyhetsbyrån AP avslöjar att sedan 2010 har USAID genomfört det hemliga projektet ZunZuneo på Kuba, ett slags Twitter för Kuba, särskilt riktat till kubanska ungdomar.

juni
• Energidrycksföretaget Red Bull bötfälls med 89?775 US dollar för att ha gjort en dokumentärfilm på Kuba.

september
• Kuba sänder 166 läkare och andra specialister till Sierra Leone för att bekämpa ebolaepidemin. Senare ansluter sig ytterligare 86. (De var utvalda bland 15 000 frivilliga.)

oktober
• Flera ledare i New York Times propagerar för att avsluta “embargot”, ta bort Kuba från listan med terroriststater och tillåta USA-medborgare att besöka Kuba.

För 23e året i rad fördöms blockaden av FNs generalförsamling, med samma röster som föregående år.

november
• Flera ledare i New York Times kräver att de tre återstående av De Fem ska friges i utbyte mot Alan Gross. NYT uppmärksammar också Kubas insatser mot ebola och tar avstånd från USA:s program att få Kubas hjälparbetare utomlands att hoppa av till USA.

december
• De tre kubanerna Gerardo Hernández, Ramón Labañino och Antonio Guerrero friges i utbyte mot Alan Gross och ytterligare en man som varit fängslade på Kuba. Samtidigt aviserar president Obama en ny kubapolitik som sägs ska lätta på “embargot”.


 
 

2013

mars
• President Hugo Chávez i Venezuela avlider. I april vinner hans efterträdare Nicolás Maduro presidentvalet med knapp marginal.

juli
• Resebyrån American Express Travel Related Services ska i en uppgörelse med OFAC betala 5,2 miljoner dollar för att genom sina utländska dotterbolag ha förmedlat mer än 14 000 resor till Kuba.
• Den bank i USA – M&T Bank –som anlitats av Kubas intressekontor i Washington meddelar att den inte längre kommer att tillhandahålla banktjänster åt kontoret. Efter ett halvt år har Kuba inte kunnat finna någon annan bank i USA som är beredd att åta sig detta uppdrag. Kuba har protesterat till USAs utrikesdepartement och begärt att USA ska följa Wienkonventionen av år 1961 om diplomatiska relationer samt det avtal om intressekontor i respektive länder som upprättades den 30 maj 1977.

oktober

  I den 22a omröstningen i FNs Generalförsamling röstar 188 medlemsländer för att USAs blockad måste upphöra, 2 mot, USA och Israel. 3 avstår, Mikronesien, Marshallöarna och Palau.  
 
 

2012

mars
• Professor Alan Hoffman vid Washingtons Universitet hindras från att resa till Kuba och hålla en kurs om biomaterial vid Havannas Universitet. (Biomaterial är material som behandlar, ersätter eller förändrar organ, vävnader eller funktioner i en biologisk kropp. Vanliga exempel på biomaterial är proteser, som knäproteser och hjärtklaffar, tandimplantat och pacemakers.)
• I maj 2012 nekas 10 kubanska akademiker visum till USA för att delta i den 30e kongressen för Latinamerikanska Studier i San Francisco, Kalifornien.

juni
• Den nederländska banken ING bötfälls med 619 miljoner dollar för påstådda brott mot sanktioner mot Kuba och andra länder. Det är de högsta böter som någonsin utmätts mot en utländsk bank. OFAC:s chef Adam Szubin säger: Detta kommer att tjäna som en varning till alla som överväger att ignorera USAs sanktioner.

juli
• Företaget Great Western Malting Co i Vancouver, staten Washington, får ett bötesbelopp på över 1 miljon dollar för att mellan 2006 och 2008 ha förmedlat försäljning av malt till Kubas bryggerinäring.
• Världshälsoorganisationen WHO skriver i sin rapport till FN 2012 att blockaden fortsätter att begränsa det vetenskapliga utbytet trots Kubas erkända vetenskapliga framgångar. Läkare och andra hälsovårdsexperter på Kuba kan inte prenumerera på medicinska facktidskrifter som ges ut i USA. Kubanska artiklar i medicinska frågor kan heller inte publiceras i sådana tidskrifter och USAs regering nekar inresevisum till experter från Kuba att delta i läkarkongresser o dyl i USA. Blockaden har hindrat att de mediciner och vaccin som Kuba producerar tas med i forskningsprotokoll i USA.
• I UNICEF:s rapport till FN 2012 påpekas hur barn på Kuba påverkas av blockaden, särskilt barn med sjukdomar eller funktionshinder eftersom de har särskilda behov av mediciner och hjälpmedel, i många fall sådant som bara tillverkas i USA. UNDP tar i sin rapport upp att blockaden drabbar de mest sårbara grupperna i samhället. Att ansöka om att få tillstånd att köpa in en medicin från USA är byråkratiskt, krångligt och tidsödande, och liv riskeras när mediciner inte når fram i tid.

december
• Den Londonbaserade banken HSBC bötfälls med 375 miljoner dollar, också för påstådda brott mot sanktioner mot Kuba och andra länder.
• Den japanska banken Tokio-Mitsubishi UFJ tilldöms böter på 8,6 miljoner dollar för finansiella transaktioner mot flera länder, varav Kuba var ett.
• I Schweiz beslutar den stora Züricher Kantonalbank att 2013 avsluta sina transaktioner med Kuba. Banken hade tagit upp affärer med Kuba efter det att två andra storbanker i Schweiz bötfällts: UBS och Crédit Suisse.

 
 

november

  I den 21a omröstningen i FNs Generalförsamling röstar 188 medlemsländer för att USAs blockad måste upphöra, 3 mot och 2 avstår.  
     
     
     
  1959 - 2011  
  Blockaden och dess historia som pdf - del 1:
Blockaden 50 år, i Tidskriften Kuba 2/2012  
 
     


  blockadknapp svenska
 

 


 

November 2017

För 26e året i rad:
FN kräver att USA ska häva sin Kubablockad


 

 

För 26e året i rad röstade FNs Generalförsamling mot USAs blockad av Kuba och kräver att den hävs. 190 länder röstade med Kuba, ett land (Israel) röstade med USA. Alltså 191 mot 2.
    Innan omröstningen gick delegat efter delegat upp i talarstolen och tog avstånd från blockaden. USAs röst mot resolutionen, den 25:e gången USA röstar mot, visar Trumps nygamla Kubapolitik av ökad fientlighet och tillbakagång till en gammal politik. Han rullar tillbaka de lättnader som inträdde under Obamas sista tid som president. (Förra året lade USA och dess vasall Israel ner sina röster).
    I sitt tal inför omröstningen sade Kubas utrikesminister Bruno Rodríguez bland annat att USAs representant ljuger och att USA står ensamt. Han betecknade också USAs inlägg som kränkande, respektlöst och interventionistiskt.
    ”Jag vill påminna om att i USA begås grova kränkningar av de mänskliga rättigheterna. USA har inte den minsta moraliska auktoritet att kritisera Kuba”, och nämnde bland annat den korrupta politiken, brist på rätt till hälsovård, utbildning, social trygghet, den utbredda diskrimineringen och de stora skillnaderna mellan könen.
    ”Det är på sin plats att fördöma tortyr, dödandet av civila, den utbredda användningen av dödsstraff, repression av invandrare, deportering av familjer” och Rodríguez påminde om att Trump fick färre röster än sin motkandidat i presidentvalet.
    ”Kuba och USA kan leva tillsammans med respekt för skillnaderna”, men han försäkrade att Kuba inte accepterar några påtvingade villkor eller tänker överge sina principer. Kuba kommer att fortsätta sin väg av oberoende, själv-bestämmande och socialism.
    Rodríguez framhöll att Kuba är ett litet land med ett solidariskt, ädelt och vänligt folk. Samtidigt som USAs ambassadör ”talar för ett imperium som mördar oskyldiga” och är en avgörande faktor för instabiliteten i världen, som trampar på internationell rätt och FN-stadgan som den cyniskt ställer sig över.
    Blockadens kostnader för Kuba uppgår totalt till 8 222 miljarder dollar, eller drygt 4 miljarder dollar på ett år. Det är dubbelt så mycket som Kuba behöver för sin utveckling.

Cuba Solidarity Campaign;
Telesurtv.net 171101

/ZT
­

pil Läs mer på sidan Aktuellt 

   
 

pil  Se flygbladet (pdf)

 
 Läs mer om Guantánamobasen (pdf)


 


  Bloqueo no_bild från www.cubadebate.cu
 
 

En veckas blockad motsvarar kostnaden för 48 tåglok.

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

Copyright © Svensk-Kubanska Föreningen. Uppdaterad: 2017-11-18