Refuserat
 
     
 

 

Refuserat av Dagens Nyheter

USAs planer på återkolonisering av Kuba

På påståenden om 3 miljoner kubaner i exil och vacklande ekonomi med flera av standardbegreppen i vissa Miamikretsar bygger Torbjörn Elensky sin artikel i DN 30.7. Den avslutas med USAs ”plan enligt vilken demokratiseringsprocessen måste sätta igång inom ett par veckor efter Castros död”.

Lever de kubaner som fritt besöker sitt hemland i exil? Att Bush-regimen har förbjudit kubaner att besöka hemlandet mer än vart tredje år ändrar inte faktum att de flesta inte är exil- utan utlandskubaner. Den officiella USA-statistiken på invånare med utländsk bakgrund anger för övrigt deras antal till under 2 miljoner. Bland dem finns en liten fanatisk exilgrupp, som inte bara driver på USAs aggressionspolitik utan också öppet planerar terroristangrepp på Kuba. En av dem avslöjades i april av misstag med 1.500 sofistikerade vapen för ändamålet.

Kubas ”vacklande ekonomi” återkommer ständigt i propagandan trots att Kuba sedan många år har haft bland de starkaste ekonomiska tillväxterna i Latinamerika. På tio år har de återhämtat det branta ekonomiska fall som följde på avbrottet i handeln med gamla sovjetblocket parallellt med upptrappningen av USAs ekonomiska blockad. Det handlar inte om ”embargo” som Elensky liksom USA-regimen insisterar för att dölja dess extraterritoriella karaktär. Från samma källa kommer påståendet att det är USA-kubanerna som håller Kuba flytande. Mot den ”inofficiella uppgiften” om 1 miljard US-dollar i hemsända pengar finns den officiella siffran på den ekonomiska skada som USAs handels- och finansiella blockad årligen kostar Kuba, dvs 2 miljarder USD.

För att minska det flöde som ändå finns har Bush-regimen förbjudit kubaner – till skillnad från alla andra invandrare –att skicka mer än 100 dollar i månaden och bara till direkta familjemedlemmar. Det har lett till att dollarströmmen kraftigt minskat och den var redan tidigare liten i förhållande till andra länder där ordvalet ”håller ekonomin flytande” är betydligt mer relevant.

Det mest anmärkningsvärda i artikeln är dock uppslutningen kring USAs anspråk på att bestämma över Kuba, sätta igång ”demokratiseringsprocessen” och få grepp över landet inom sex månader, ”annars är risken stor att det hela misslyckas”.

Det var våren 2004 som Bush-regimen offentliggjorde en plan för återkolonisering av Kuba och en budget på 59 miljoner US-dollar extra (förutom 10-tals i vanliga budgeten) för att dels skapa internationell opinion för att störta den kubanska regeringen, med våld om så krävs, dels bygga upp en femtekolonn på Kuba. 2005 tillsattes en ”övergångssamordnare” – efter mönster från Irak - för att genomföra Bush-planens mycket detaljerade plan för att återprivatisera hela landet, upplösa jordbrukskooperativen, vräka bönderna, återta flerfamiljshusen och kasta ut familjerna, avskaffa pensionerna och socialbidragen, sälja ut skolor, sjukhus och läkemedelsindustri, införa en USA-styrd ”professionell” polisstyrka osv. Eftersom detta enligt planen antagligen kommer att möta stort motstånd från befolkningen ska massivt och generaliserat förtryck omedelbart och som prioriterad åtgärd sättas in mot medlemmar i parti och folkrörelser och ”andra regeringssympatisörer … listan är lång”.

I juli 2006 uppdaterades planen och tilläggsbudgeten ökades till 80 miljoner USD samtidigt som utrikesminister Rice kungjorde att det nu också finns ett hemligt avsnitt för maktövertagande på Kuba, att ta till om den öppna skulle misslyckas. Med tanke på erfarenheterna av USA-styrda regimskiften finns anledning att frukta statsterroristiska och militära inslag. I uppdateringen ingick också ytterligare upptrappningar av den ekonomiska blockaden. Till alla förbud mot kontakter med Kuba lades bl a förbud för kyrkliga samfund i USA att fortsätta sitt 60-åriga samarbete med samfund på Kuba.

Massmedia och ledande politiker håller tyst om detta eller medverkar – som Elensky - till att skönmåla dessa uppenbara brott mot folkrätt och mänskliga rättigheter och beskriva dem som tomma hot påhittade av kubanska regeringen för att skrämma befolkningen.

Men den opposition som Elensky skriver om som ”oskadliggjord” klagar över Bush-planens öppna beskrivning av hur den finansieras och över tydligheten när det gäller att beröva kubanerna alla deras sociala och ekonomiska landvinningar och till råga på allt erbjuda åldringar som berövas sina pensioner att ta ”enkla jobb” för att överleva.

Läs själva: Bush-planen finns på USA-regeringens hemsida, både den ursprungliga 2004 och uppdateringen 2006, dock inte den hemliga reservplanen.

Eva Björklund

Infört på ELAK 2006-08-02

 

tillbaka till REFUSERAT     eller     uppåt

 

 
© 2006 Svensk-Kubanska Förening. All rights reserved.
ELAK       http://elak.svensk-kubanska.se 

Webmaster: di@j
Uppdaterat: 2006-08-02