Fakta om Kuba i siffror
  HEM >> Fakta om Kuba >> Siffror  

 


Ladda ner PDF-Versionen>>

FAKTA OM KUBA       Svensk-Kubanska Föreningen          www.svensk-kubanska.se

Geografi

Landyta

109 884 km2 (1/4 av Sveriges yta)

Avstånd: öster-väster

1 200 km

Högsta bergstopp

Pico Turquino i Sierra Maestra: 1 974 m ö h
I samma bergsmassiv finns också Pico Suecia, 1 394 meter över havet. Pico Suecia namngavs av den svenske botanisten Erik Leonard Ekman, som verkade i Kuba 1914-24.

Geografisk indelning

15 provinser och 169 kommuner

Huvudstad

Havanna

Subtropiskt klimat

Medeltemperatur

25 grader; 22 grader i januari, 28 grader i augusti

Relativ luftfuktighet

81 %

Nederbörd

125 cm/år

Torrperiod

november – april

Regnperiod

maj – oktober

Orkanperiod

Risken för orkaner är störst augusti - november

Befolkning

Invånare hela Kuba

11 239 224 (20016)

Folktäthet

102 inv./km2 (2004)         (ca 4,6 ggr Sveriges täthet, som är 22 inv./km2)

Tätortsbefolkning

77 % (2016)                    Sverige: 85 % (2016)

Invånare i Havanna

2,13 miljoner (2016) i provinsen Havanna

Födelsetal

10,4 per 1000 inv. (2016)

Födslar per kvinna

1,63 (2016)                     Sverige: 1,85 (2016)

Andel ungdomar

16,3 % av befolkningen är under 15 år (2016)    Sverige: 17,5 % (2016)

Andel äldre

14,4 % av befolkningen är äldre än 65 år (2016)     Sverige: 19,7 % (2016)

Språk

Spanska

Kvinnorna    — Läs mer under "Kvinnorna på Kuba" och kap 17 i boken Kuba en annan värld är möjlig. Detta kapitel kan laddas ner från hemsidan, se ”Kubabutiken”.

Andel kvinnor i parlamentet

49 % (2016) Kuba ligger på 3:e plats i världen efter Rwanda (64 %) och Bolivia (53 %). Sverige på 5:e plats med 44 % (2016). I Kubas provinsförsamlingar är andelen kvinnor 51 % (2016)

Medlemmar i regeringen

8 av regeringens 31 ministrar är kvinnor (2017)

Yrkesverksamhet

37,4 % av arbetskraften utgörs av kvinnor (2014)

Yrkesutbildning

67,2 % av den yrkesutbildade arbetskraften (gymnasienivå eller högre) är kvinnor

Hälsa   — All hälso- och sjukvård är kostnadsfri. Läs mer i kap 21 i Kuba en annan värld är möjlig. Detta kapitel kan laddas ner från hemsidan, se ”Kubabutiken”.

Spädbarnsdödlighet

4,3 ‰ (2016), vilket är det lägsta talet i Latinamerika och Karibien, som har 15,4 ‰ i genomsnitt enligt Världsbanken. Före revolutionen hade Kuba över 60 ‰. Sverige har 2,5 ‰ (2016)

Medellivslängd

78,5 år (2016). Före revolutionen var det 54 år. 2 153 personer på Kuba (0,02 %) är över 100 år gamla (2016), Det är ungefär samma andel som i Sverige. Medellivslängd Sverige: 82,5 år (2015)

Medellivslängd män

76,5 år (2016) Sverige: 80,4 år (2015)

Medellivslängd kvinnor

80,5 år (2016) Sverige: 84,0 år (2015)

Läkartäthet

Antalet läkare har ökat från 3 000 före revolutionen till 90 161 (2016). Kuba: En läkare på 125 inv. Om man inte räknar de 25 000 läkare som f.n. arbetar utomlands blir det en läkare på 172 invånare (2016). Sverige: En läkare på 250 inv. (2015)

Hälsobistånd till andra länder

Kuba har gett hälso- och katastrofbistånd till 162 länder under mer än 50 år. Totalt har över 370 000 kubaner deltagit i detta bistånd. 2017 är mer än 50 000 kubansk medicinsk personal – varav 25 000 läkare – verksamma i 67 olika länder. (Granma juli 2016)

Ett par exempel: I april 2017 sändes 23 läkare från Kubas internationella Henry Reeve brigad till det översvämningsdrabbade Peru. I oktober 2014 deltog 256 kubaner i kampen mot Ebola-viruset i Västafrika. Sedan jordbävningen 2010 i Haiti har kubanska läkare bistått med hjälp till återuppbyggnad av landets hälso- och sjukvård och i bekämpande av en svår koleraepidemi.

Operación Milagro (Uppdrag Mirakel eller Underverk), som startade 2004 i samarbete med Venezuela, har under sina första tio år genomfört mer än 3 miljoner ögonoperationer till patienter från 34 olika länder (Cubadebate 2014).

Mellan 1986 och 2011 har mer än 26 000 barn och ungdomar som skadades i kärnkraftsolyckan i Tjernobyl behandlats på Kuba helt gratis.

På Latinamerikanska Läkarhögskolan – ELAM – i Havanna, som grundades 1999, har fram till 2017 28 500 läkare från 103 länder utexaminerats. Av dem kom 170 från fattiga områden i USA.

Utbildning    — All utbildning, inklusive universitetsstudier är kostnadsfri. Alla läromedel är gratis.

Skolgång

9-årig obligatorisk skolgång.

Alfabetiseringsgrad

99,8 %. Före revolutionen 1959: 78 %

Antal elever/lärare

9 (2015) Sverige: 10 (2015)

Universitetsstuderanden

218 643 (2016-17), varar 134 671 (62 %) kvinnor.

Utbildningsbistånd till andra länder

Kuba har gett bistånd till 186 länder under mer än 50 år inom hälsovård, utbildning och idrott. Mer än en miljon kubaner har deltagit i detta bistånd genom åren.

Ca 9,5 miljoner människor i 30 länder har lärt sig läsa med hjälp av den kubanska metoden ”Yo sí puedo” (Ja, jag kan) som introducerades år 2001. (Granma mars 2017)

Religion    — Kuba har religionsfrihet, och det finns kristna av olika slag, muslimer, judar, buddhister osv. Den vanligaste religionen är dock Santería som utövas i hemmen. Santería är en sammansmältning av afrikanska riter och katolicism.

Ekonomi

HDI, Human Developmant index

0,775 (2015) Sverige 0,913 (2015)

Exportländer

Venezuela, Kina, Kanada, Nederländerna, Spanien (2011)

Importländer

Venezuela, Kina, Spanien, Brasilien, Kanada (2011)

Viktigaste exportvaror

Tjänsteexport i form av kubansk sjukvårdspersonal, lärare, idrottstränare med flera. Läkemedel, nickel, tobak, citrus, kaffe

Viktigaste importvaror

Olja, livsmedel, maskiner/utrustning, kemikalier

Turism

4 002 317 besökare (2016). 1,2 milj. från Kanada, 614 433 från USA, varav 329 406 var Kuba-amerikaner, 22 207 från Sverige. Antalet svenska turister har tredubblats sedan 2011.

Bruttonationalprodukt BNP per invånare

7 602 US dollar/inv. (2015). Sverige: 50 585 dollar/inv. (2015).

USAs blockad mot Kuba och utestängningen från internationella kreditinstitutioner minskar drastiskt värdet av Kubas valuta peson på den internationella marknaden, vilket starkt påverkar framräkningen av US dollar av BNP, som är värdet av landets totala konsumtion av produkter och tjänster plus bruttoinvesteringar plus värdet av exporten minus importen.

PPP per invånare

21 016 dollar/inv. (2015). Sverige: 45 488 dollar/inv. (2015)

PPP i dollar/invånare är köpkraftspariteten. Detta värde ger en mer rättvis bild av välståndet i ett land oberoende av växelkursen och ger ett mått på den mängd av varor och tjänster som kan köpas med de pengar invånarna i landet har att röra sig med. Kubas PPP har visat en stadig uppgång sedan den djupaste kristiden kring 1993.

Levnadsstandard

Alla kubaner garanteras basföda till låg kostnad samt avgiftsfri sjukvård och mediciner. Utbildning är kostnadsfri på alla nivåer och inkluderar läromedel, skollunch och logi om så behövs. Flertalet kubanska familjer äger sin egen bostad och betalar en låg amortering, högst 10 procent av lönen. Kultur- och idrottsevenemang är antingen gratis eller så är entréavgifterna låga.

Arbetslöshet

2 % (2016) Sverige: 7,4 % (juni 2017)

Ägande

Den ekonomiska verksamheten sker till största delen inom samhällsägda företag eller i kooperativ form.

Utländska bolag

Utländska bolag är verksamma inom samriskföretag där Kuba är majoritetsägare.

Valuta

Kubansk peso och konvertibel peso (CUC)

Republiken Kuba

Beslutande organ

Högsta beslutande organ och beslutande församling: Nationalförsamlingen, Kubas parlament.

Val till Nationalförsamlingen

De 614 ledamöterna till Nationalförsamlingen väljs vart femte år i allmänna, hemliga, direkta val med ett personvalssystem och utan medverkan av partier. Valet 2012-13: 90,88 % valdeltagande

Val till Provinsförsamlingen

Val till provinsförsamlingarna äger rum samtidigt med valet till Nationalförsamlingen

Val till kommunförsamlingarna

Valen till kommunförsamlingarna äger rum med 2,5 års mellanrum efter öppna nomineringar på grannskapsnivå. Valet 2015: 90,0 % valdeltagande.

Statschef och regering

Nationalförsamlingen väljer statschef och regering.

Rösträttsålder

16 år

Årsdagar

1 januari

Revolutionens seger 1959

28 januari

José Martís födelsedag 1853

19 april

Segern vid Playa Girón (Grisbukten) 1961

26 juli

Upprorets dag: Attacken mot Moncada-kasernen i Santiago de Cuba 1953

8 oktober

Minnet av Che Guevara 1967

Källor, bl.a.:

ONE – Oficina Nacional de Estadisticas e Información, Kuba – www.one.cu
Kubas regering – www.cubagob.cu
Den kubanska tidskriften Granma
Statistiska Centralbyrån, Sverige – www.scb.se
www.indexmundi.com
Världsbanken
www.cubatreasure.com
www.globalis.se
United Nations Development Programme, UNDP

FAKTA OM KUBA     Svensk-Kubanska Föreningen       www.svensk-kubanska.se

 
Denna plats utges av Svensk-Kubanska Föreningen.
Copyright © Svensk-Kubanska Föreningen. Uppdaterad: 2017-09-06