FN: USA:s blockad mot Kuba fördöms för 15e gången

   

 

 

 

  FN: USA:s blockad mot Kuba fördöms
för 15e gången
Skrivet av Jorge Capelán
2006-11-09

FN:s generalförsamlingen fördömde igår för femtonde år i rad krävde ett slut på och fördömde USA:s blockad mot Kuba. Stödet för fördömandet var rekordstort: 183 röster för, 4 emot - USA, Israel, Palau och Marshallöarna - och en röstnedläggning - Mikronesien.

Det var först 59 länder som stödde fördömandet 1992. Siffran ökade till 179 för två år sedan, och sedan till 182 förra året. I år var det hela 183 länder som krävde ett slut på blockaden.

- USA:s ekonomiska krigföring mot Kuba, den mest utdragna och grymma någonsin, kan klassas som folkmord och utgör en uppenbar kränkning av folkrätten och av FN:s stadga, sade Kubas utrikesminister Felipe Pérez Roque före omröstningen.

USA:s ambassadör Ronald Godard sade att Havana använder sig av "sanktionerna" som en förevändning för att dölja sina brister:

- Vi kommer att rösta emot denna resolution och vi uppmanar alla de delegationer som stödjer det kubanska folkets rätt till en övergång mot friheten att göra samma sak, sade Godard till generalförsamlingen.

- Om USA anser att Kuba använder sig av blockaden som en förevändning, varför röjer man inte förevändningen ur vägen, då? svarade Pérez Roque.

Inför USA:s kroniska isolering i denna fråga presenterade Australiens regering ett tillägg som betraktar blockaden som en produkt av Kubas "ständiga avsaknad av demokrati", men förslaget röstades ner av generalförsamlingen på uppmaning av den kubanska delegationen.

Den resolution som antogs "ännu en gång uppmanar de stater där det fortfarande finns och tillämpas detta slags åtgärder att så snart som möjligt och i enlighet med sina egna lagar vidta de nödvändiga stegen för att avskaffa dem".

FN bekräftar att de länder som vidtar sådana åtgärder inte uppfyller "sina åtaganden i enlighet med FN:s stadga och folkrätten, som bland annat understryker vikten av handels- och sjöfartsfriheten".

Kubas utvärdering av blockadens effekter det senaste året är att "sanktionerna mot enskilda och företag (som handlar med Kuba) har förvärrats, särskilt resebyråerna har varit föremål för revisioner och sanktioner".

Landet påtalar att "även påtryckningarna mot religiösa, akademiska och frivilliga organisationer i USA har intensifierats med avsikten att hindra dem från att utveckla relationer och utbyten med sina kubanska motparter".

USA:s blockad mot Kuba är en samling åtgärder som hindrar utbytet mellan USA och Kuba, och som även straffar andra länder som handlar med ön. Åtgärderna började tillämpas 1961 efter USA:s misslyckade invasion i Grisbukten för att störta den kubanska revolutionen. Sedan dess har blockaden skärpts ett antal gånger och den kubanska ekonomin har förlorat 82 miljarder dollar enligt konservativa uppskattningar.

Källa:
AFP 

 

Denna plats utges av Svensk-Kubanska Föreningen.
Synpunkter? Kontakta webmaster.cubava@swipnet.se
Copyright © Svensk-Kubanska Förening. Revised: November 11, 2006