Bli medlem i Svensk-Kubanska Föreningen 
   
  HEM >> Bli medlem  

 
   
Så blir du medlem:

Medlemsavgiften är 300 kr för ett år, med start dagen Du betalar in på föreningens PlusGiro. Ungdomar under 20 år, pensionärer, studerande och arbetslösa betalar 150 kr.

Är ni flera i er familj som vill stödja Kuba - bli familjemedlemmar! Då betalar man 450 kr. Skriv då namnet på de övriga familjemedlemmar.

Du kan också bli stödmedlem, och betala 400 kr per år.

För organisationer som vill teckna medlemskap är avgiften 600 kr.


Betala Din medlemsavgift till:
PG 40 54 11-0
(Svensk-Kubanska Föreningen)

I samtliga medlemskap ingår 4 nummer av tidskriften Kuba

OBS! Skriv på PlusGiro-talongen att det gäller medlemskap och vilken typ av medlemskap. Skriv ditt namn, adress och telefonnummer och gärna också e-postadress tydligt tack!

Alla är välkomna att ge ett särskilt bidrag till stödfonden - skriv stödfonden på platsen för meddelanden på talongen.


Varmt välkommen som medlem!

   

  
Kuba visar att en annan värld är möjlig
en värld med utveckling, rättvisa och solidaritet• Kuba som går sin egen väg trots USA:s hot
• Gratis hälsovård, högklassiga skolor för alla
• Tiotusentals läkare hjälper andra länders fattiga
• Världsledande med tusentals ekologiska jordbruk
• Livsglädjen, dansen, salsan, poesin, stoltheten
• Socialism, verklig folkmakt och demokrati


Vill Du stödja denna utveckling, då bör Du också bli medlem i Svensk-Kubanska Föreningen!

Svensk-Kubanska Föreningen

är föreningen för vänskap och solidaritet med det kubanska folket och dess revolution. Vi växer stadigt och har ökat medlemsantalet varje år de senaste sju åren. Vi har i dag långt över 1 000 betalande medlemmar. Vi har lokalorganisationer runtom hela landet.

Svensk-Kubanska Föreningen bedriver sin verksamhet helt och hållet genom medlemsavgifter och frivilliga bidrag från medlemmar och sympatisörer. Så ett medlemskap är både ett stöd för Kubas utveckling och för vår förenings utveckling.


Som medlem får Du många möjligheter
Vi ordnar kulturaftnar, föredrags- och diskussionskvällar, träffar med gäster från Kuba, studiecirklar, fester. Vi har ett brett samarbete med andra organisationer i seminarier, utställningar, manifestationer mot USA:s krigspolitik.

Res till Kuba och se med egna ögon! Tre gånger om året, deltar vi i solidaritetsbrigader till Kuba: två eller tre veckor med studiebesök, arbete på jordbruk, musik, dans och bad. Vi ordnar också specialresor till Kuba kring olika teman, t.ex. hälsovården. Genom vårt samarbete med universitetet i Cienfuegos har många från Sverige deltagit i spanska språkkurser.

Som medlem i Svensk-Kubanska

får du regelbunden information om Kuba genom Tidskriften KUBA, som kommer fyra gånger per år, och ingår i medlemsavgiften. Du får också information om solidaritetsarbetet för Kuba på din ort.

Där vi redan har lokala grupper och avdelningar är alla välkomna att hjälpa till i verksamheten. Men oavsett om Du hinner vara aktiv i föreningsarbetet eller inte, är ditt medlemskap ett mycket viktigt stöd till föreningen och inte minst till solidariteten med Kuba.


 


Copyright © Svensk-Kubanska Föreningen. Uppdaterad: 2017-10-15